top of page

קצת עלינו

סגל מרכז פסג"ה ביאליק מומחה בלחבר נקודות חשובות בזמן ובמרחב האנושי ומחויב לארבעה ערכים מרכזיים על פיהם הוא פועל: חיבורים, ידע, שייכות והשתנות. 

תפקידנו - ללוות את המורה ואת ארגוני בתי הספר בתהליך ההתפתחות המקצועית שלו.הם. באמצעות בניית החיבורים לאקדמיה, לתעשייה, בין מורים למורים, בין מורים למנהלים בין מורים לתלמידים וכל חיבור אחר שתחלמו עליו.   

אנחנו במרכז פסג"ה מוצקין מתמקצעות בתהליכי למידה חדשניים, בארץ ובעולם, במעגלי למידה שונים לטובת קידום תהליכי פיתוח מקצועי רלוונטיים ואיכותיים המותאמים לעולם המשתנה ולצרכים האישיים והארגוניים שלכם.

מרכז פסג”ה ביאליק הוא מרכז מחולל שינוי בחינוך על ידי הובלת תהליכי פיתוח מקצועי ואישי של צוותי הוראה וחינוך תוך התאמה לרוח התקופה ולשינויים המתהווים במערכת החינוך.

אנחנו מאמינות ומאמינים כי חיבורים וגמישות מחשבתית הם ערכי מפתח להשגת מטרות ויעדים בחינוך.
אנחנו מבינות כי התקופה מחייבת הסתגלות מהירה לשינויים ולכן עלינו לפתח מערכות גמישות ויצירתיות שמחוברות ומחברות בין אנשים לידע ובין אנשים לאנשים על מנת לתת מענה מיטבי לילדי מערכת החינוך ומי שעתידים להוביל את מדינת ישראל בדרכה המבוססת על חדשנות פורצת דרך ושמירה על העקרונות והערכים שמאפשרים את קיומה.

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

שרית  קליין

סגנית מנהלת מרכז פסג"ה ק. ביאליק

שרית קליין

אירית גרינברג
מנהלת מרכז פסג"ה ק. ביאליק

 

אירית גרינברג

באסימה חלבי

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בחינוך היסודי

באסמה .png

אביטל ברטוב דיין

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בהערכה ומדידה, בחינוך העל יסודי ממלכתי דתי והתיישבותי.

Artboard 1.png

הדס בן נחום

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בחינוך העל יסודי 

הדס בן נחום_edited_edited_edited.jpg

גלית בלנגה

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי באוריינות חזותית
 

גלית בלנגה.png

לידיה בוגדנובסקי 

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי

לידיה.png

יפעת גרינברג

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בחינוך המיוחד ובחינוך הממלכתי דתי יסודי

יפעת.png

ענת אורן 

מובילה פדגוגית לפיתוח מקצועי בחינוך היסודי 

ענת_edited.jpg

סעיד אבו-פארס

מוביל פדגוגי לפיתוח מקצועי 

סעיד .png

קרן תבור

מובילה פדגוגית דיגיטלית לפיתוח מקצועי בחינוך היסודי

קרן תבור.png

קטי חכמיגרי

מובילה פדגוגית דיגיטלית מרכזת לפיתוח מקצועי ומתכללת מהלך השקפה

קטי .png
bottom of page