canva


רלוונטית וחדשנית עם כלי ה canva

- פיתוח חומרי הוראה

- יצירת מצגות לשימוש בהוראה סינכרונית ואסינכרונית

- יצירת סרטונים לצרכי הוראה והערכה


מרצה: שרית חדד

מנהלת קהילת canva למורים בפייסבוק ומנחת השתלמויות בנושא.

4 מפגשים סינכרוניים ואסניכרוניים - סה"כ 12 שעות


* מוכר לגמול בצבירה של 30 שעותלהרשמה
19 צפיות0 תגובות