top of page

מבוא לטיפול קוגנטיבי התנהגותי CBT

מטרת קורס המבוא הוא הכרות העקרונות והטכניקות הבסיסיות של CBT, צורה של פסיכותרפיה המתורגלת באופן נרחב ברחבי העולם במאה האחרונה.

בין הנושאים הנלמדים:

מבוא ל-CBT: הבנת ההיסטוריה, היסודות התיאורטיים ומושגי הליבה של CBT.

היכרות עם הפרעות בריאות נפשיות שונות באמצעות עקרונות CBT, ארגון מחדש קוגניטיבי והסבר ותרגול כיצד לזהות ולאתגר דפוסי חשיבה שליליים ולהחליף אותם בדפוסי חשיבה בונים יותר.

הקורס כולל גם טכניקות התנהגות כגון וי אסטרטגיות לשינוי התנהגות כמו טיפול בחשיפה.

הדגמה כיצד ניתן ליישם CBT בנושאים שונים, כולל חרדה, דיכאון, פוביות וניהול מתח.

בקורס גם ננהל דיון על רגישות תרבותית: הדגשת יכולת תרבותית והצורך בהסתגלות בתרגול CBT.

קןרס פנים אל פנים - מפגשים פיזיים יערכו במרכז פסג"ה קרית ביאליק

מרצה: אושר ברכה קסלסי


תאריך פתיחה: 09.10 בין השעות 16:30-19:00 בימי שני


הרשמה
698 צפיותתגובה 1
bottom of page