top of page

חינוך לשוני/ עברית

חינוך לשוני יסודי - מדריכה מחוזית - מרים אלגביש

1. חינוך לשוני למורי א', מרצה: סמדר בן חיים

2. חינוך לשוני למורי ד-ו - ההשתלמות תעסוק בקידום הישגי התלמידים בקריאה, כתיבה והבנת הנקרא תוך שיפור תהליכי למידה ואיכות ההוראה לצמצום פערים ומתן מענה דיפרנציאלי בכיתות הטרוגניות.

מרצה: אתי פריאנטהחינוך לשוני עי"ס - מדריכה מחוזית רווית אסרף

* הבנת הנקרא

* כתיבה בסוגות שונות בהתאמה למח"ר

* מיזם עברית

* פיתוח מקצועי רכזות ומדריכות

* מובילי שלהב"ת

* הוראה רב תחומית במקצועות רבי מלל

* עולים

* תלמידים מאתגרים


להרשמה
447 צפיות0 תגובות
bottom of page