top of page

רכזי מתמטיקה - יסודי

מיועד לרכזי מתמטיקה בבתי הספר היסודיים


הרכזים יעמיקו בנושאים מתכנית הלימודים בשכבות הגיל של היסודי. נעסוק בתפקיד הרכז כמוביל תהליכים של שילוב בין ייצוגים: כמותי, סימבולי ומילולי תוך שימוש מושכל באמצעי המחשה מוחשיים ודיגיטליים.


מספר פתרון הלמידה: 215587

אופן הלמידה: היברידי

שם המרצה: מירב אמסלם

Comments


bottom of page