top of page

קהילת יד ביד - הדרכה

המעבר מתפקיד מורה/גננת לתפקיד מדריכה הינו תפקיד מורכב ורב אתגרים. על מנת להכשיר את המדריכות למילוי תפקידן בצורה מיטבית, יש צורך בהעמקת הזהות המקצועית שלהן כמדריכות וחיזוק יכולותיהן בהדרכה, ליווי וקידום תהליכי הכניסה להוראה של מורים וגננות חדשים. התוכנית תאפשר מתן כלים מעשיים ותאורטיים למדריכות לצורך ליווי איכותי, התאמה אישית וקידום המקצועיות של המורים והגננות החדשים. באמצעות פיתוח מיומנויות הדרכה, חקר והתבוננות בפרקטיקה, המדריכות יוכלו לסייע באופן מיטבי בתהליכי הקליטה וההשתלבות של המורים והגננות החדשים במערכת. התוכנית תאפשר גיבוש שפה מקצועית משותפת והבנה עמוקה יותר של תפקיד המדריכה ומרחב הפעולה שלה, דבר שיקדם את המקצועיות והאפקטיביות של מערך ההדרכה והליווי של המורים והגננות המתחילים.מספר פתרון הלמידה: 218476

אופן הלמידה: פנים אל פנים- יתקיים במרכז פסג"ה ק. ביאליק

שם המרצה: בן שטרית גלית
Comments


bottom of page