top of page

עברית כשפה שנייה, עברית לתלמידים ששפת הבית אינה עברית

מודולה (10 שעות)

נעסוק בתלמידים הלומדים בבית ספר שבו שפת ההוראה עברית והיא שונה מן השפה הדבורה בבתיהם. בישראל, רוב התלמידים הללו הם בני עולים, ואחרים ילדי מהגרים או תלמידים מן המגזר הערבי שלומדים בבתי ספר דוברי עברית. ואצל חלק ניכר מתוכם ההורים אינם שולטים בשפה העברית. רובם אינם מוגדרים עולים ואינם זכאים לסיוע מיוחד בעברית, אולם בשל החשיפה הפחותה לעברית הם מגלים קשיים במיומנויות הלשוניות ובמקרים רבים הישגיהם הלימודיים נפגעים. אי לכך ההוראה לתלמידים אלה בכיתה הרגילה מחייבת התייחסות מותאמת המביאה בחשבון את פערי השפה ואת הבדלי התרבות ומדגישה את הצורך לבסס אצלם כישורים לשוניים ואורייניים בשפה העברית שהיא שפת הלמידה והמַפתח להשתלבות בחברה ובתרבות במדינת ישראל.


מספר פתרון הלמידה: 220035

אופן הלמידה: א-סינכרוני+ סינכרוני

שם המרצה: שרון גלעד, מרים אלגביש

92 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page