ניהול חדשנות ויזמות בבית הספר


העקרונות בגיבוש רעיון יזמי חינוכי, הקשיים, המורכבות והובלתו למימוש.

* פרטים על מבנה הקורס בחודש ספטמבר


הרשמה