top of page

מתי"א קריות - מטפלות מכל המקצועות

מיועד למטפלים ומטפלות מכל המקצועות

במסגרת קורס זה נתייחס לדילמות מקצועיות וקונפליקטים העולים מהשטח, תוך למידת תיאוריות של פתרון קונפליקטים, הקשבה פעילה ובניית שיתופי פעולה עם גורמי חינוך וטיפול רלוונטיים. התנסות באיתור תלמידים עם אבחנות מגוונות והתנסות בדרכי טיפול מגוונות, ניתוח תיאורי מקרה רלוונטיים בהסתמך על הנלמד ועל האירועים בשטח


מספר פתרון הלמידה: 215727

שם המרצה: יוספה מרמור, נגה רגבComments


bottom of page