top of page

מתי"א זבולון - גננות שילוב

מיועד לגננות שילוב

גננות השילוב מרגישות לעיתים חסרות כלים להתמודדות עם הילדים המורכבים איתם הן עובדות. ההשתלמות נועדה להוות קבוצת תמיכה ושייכות, מקום המאפשר העלאת דילמות, דיון, חשיבה משותפת ולמידה. זאת בנוסף להקניית ידע וכלים בתחומי העשייה של הגננות.מספר פתרון הלמידה: 217629

שם המרצה: ורד קדוש
37 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page