top of page

מתי"א זבולון גנים - מעוכבי התפתחות

מיועד לגננות למעוכבי התפתחות

נושאי הלימוד:

למידה בגיל הרך, מאפייני המדיה הדיגיטלית והמפגש עם המוח המתפתח, השפעת המדיה על ההתפתחות בגיל הרך, יתרונות המדיה, האתגרים בהנגשת המדיה, תפקיד המטפלים בהנגשה.מספר פתרון הלמידה: 216803

שם המרצה: יעל לדרר, ורד קדוש
15 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page