top of page

מסכת חמצן קודם לעצמי- תרגול ב-CBT

מטרת קורס המבוא הוא הכרות העקרונות והטכניקות הבסיסיות של CBT, צורה של פסיכותרפיה המתורגלת באופן נרחב ברחבי העולם במאה האחרונה.

בין הנושאים הנלמדים:

מבוא ל-CBT: הבנת ההיסטוריה, היסודות התיאורטיים ומושגי הליבה של CBT.

היכרות עם הפרעות בריאות נפשיות שונות באמצעות עקרונות CBT, ארגון מחדש קוגניטיבי והסבר ותרגול כיצד לזהות ולאתגר דפוסי חשיבה שליליים ולהחליף אותם בדפוסי חשיבה בונים יותר.

הקורס כולל גם טכניקות התנהגות כגון וי אסטרטגיות לשינוי התנהגות כמו טיפול בחשיפה.

הדגמה כיצד ניתן ליישם CBT בנושאים שונים, כולל חרדה, דיכאון, פוביות וניהול מתח.

בקורס גם ננהל דיון על רגישות תרבותית: הדגשת יכולת תרבותית והצורך בהסתגלות בתרגול CBT.


מספר פתרון הלמידה: 218439

אופן הלמידה: היברידי

מרצה: אושר ברכה קסלסי

152 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page