top of page

"מחוברים"

הרשתות החברתיות מהוות חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של תלמידים רבים

שימוש בכלים אלו בשירות ההוראה בצורה מושכלת יסייעו במתן מענים מותאמים לתלמידים של היום.

בקורס זה המורים ילמדו ויבינו את הצורך בשילוב מדיה פעילה בהוראה בשגרה ובחירום, ילמדו כיצד להשתמש ברשתות חברתיות ליצור תוכן מפעיל ומסקרן לתלמידים.

בקורס נלמד להפיק ולערוך סרטונים לצרכי הוראה למידה והערכה במסגרת הערכה חלופית ולהנחיל את

הידע לתלמידים.


225 צפיות0 תגובות
bottom of page