top of page

מוסיקה בשגרת הגן העתידי

קורס זה טרם נפתח- אין לבצע הרשמה

מיועד לגננות

השתלמות זו תתמקד ביסודות בתחום המוזיקה בגן הילדים, החל מהיכרות עם תכנית הלימודים במוזיקה, דרך מיפוי מרחבי העשייה בתחום בגן, הקניית כלים ומיומנויות עדכניים בתחום זה אשר חיוניים לעשייה בשגרת הגן. השתלמות תדון בהמשגה של מרחבי העשייה המוזיקלית בשגרת הגן וכיצד המוזיקה באה לידי ביטוי בשגרות היום, השבוע ובמעגל השנה. ילמדו מושגים מרכזיים מתחום הדעת מוזיקה ויושם דגש על למידה אינטגרטיבית באמצעות כלים מוזיקליים.מספר קורס: 100274

אופן הלמידה: היברידי

שם המרצה: רויטל רביב, נועה וקס, יעל ארנון ורד

38 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page