top of page

מודולה עברית בכתה א' במגוון דרכי הוראה

מיועד למורים.ות חדשים.ות- מודולה.

בפתרון למידה זה נעסוק בעקרונות מהותיים להוראת השפה בכלל ולהקניית הקריאה והכתיבה בפרט, תוך התייחסות לתהליכי הוראה-למידה-הערכה, ולבניית סביבה לימודית במודל עבודה המדגיש הוראה מותאמת פרט, מעבר "רך" מהגן, מישחוק, חקר בלמידה ודרכי הוראה מגוונות ברוח תוכנית "א' תחילה" ובהתאם ליעדיה, כשהדגש הוא חינוך לשוני\אורייני.

הקורס יתקיים ברוח העקרונות של הוראה היברידית תוך התנסות במצבים של כיתה הפוכה, שימוש בגיוון דרכי הוראה וניצול הפוטנציאל הטמון בלמידה מרחוק, ובלמידה היברדית – והמשלב שיעורים סינכרוניים ואסינכרוניים, בהרכבים שונים של לומדים ובלמידה עצמית בהתייחס למדיות דיגיטאליות שונות; יישום הנלמד בשדה, תיעודו וחקירתו בזמן אמת בסרטונים וצילומיםמספר פתרון הלמידה: 220022

אופן הלמידה: א-סינכרוני+ סינכרוני

שם המרצה: סמדר בן חיים, מרים אלגביש

32 צפיות0 תגובות
bottom of page