top of page

מדעים

פתרונות למידה באשכול:

יסודי - ד"ר עירית חוף נהור

הקמפוס הוירטואלי במדע וטכנולוגיה החינוך היסודי, תשפ"ג - השתלמות מקוונת 30 שעות,

גמול עם ציון במסגרת אופק חדש.

שם הקורס: חקר מן היסוד – חקר מדעי ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.

פיתוח מקצועי להיכרות מעמיקה, יישומית ויצירתית עם תהליך החקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה בהובלת ד"ר ניר פלג וד"ר דליה קילים. מפגשי הקורס כוללים התנסויות, תרגולים וייעוץ אישי -פרטני מסגל המנחים. מפגשי הקורס מקוונים סינכרוניים וא-סינכרוניים.


על יסודי - חנה שמילוביץ

מייקאתון

הקמפוס הוירטואלי

קהילת מורים מובילים

הוראת מו"ט משלבת טכנופדגוגיה בעולם דינמי

כישורי הדרכה מדעים בלבד


הרשמה
107 צפיות0 תגובות
bottom of page