top of page

כלים אימוניים במרחב החינוכי

כלים מעולם האימון ``coaching``להתמודדות עם תלמידים עם הפרעת קשב

השתלמות מקוונת

שם המרצה: ד"ר אורלי תורן
bottom of page