top of page

כישורי הדרכה ומיומנויות תחום מדע וטכנולוגיה


הדרכה היא פרופסיה המעוגנת בידע מדעי-עיוני-מחקרי שמחברת היבטים סוציו-פסיכולוגיים, היבטים תפקודיים מקצועיים והיבטי הערכה, רפלקציה ומשוב. חשוב למקד את תהליכי ההדרכה במרכיבים ובצרכי השדה: שילוב היבטים רגשיים בהוראה, מתן מענה לשונות לומדים ומעל לספק תשתית פדגוגית רחבה, בה כל מדריך יוכל למצוא את המקום בו יוכל לצמוח ולטייב את תהליכי ההדרכה שלו בשדה.


מספר פתרון הלמידה: 216006

שם המרצה: נורית הוכברג

58 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page