top of page

חינוך לשוני לכיתות ב'- ג'

מודולה (10 שעות)

עיצוב ושכלול פעולות ההוראה והלמידה בכיתה בהתאמה לצורכי התלמידים. המורים ידעו לתכנן הוראה אפקטיבית ודיפרנציאלית תוך מעקב אחר התקדמות תלמידיהם בלמידה.

על המורים לשאוף לקדם תהליכי קריאה גבוהים לשם הבניית משמעויות בקריאה תוך פיתוח הבנת הנקרא בהסתמך על תהליך מודע של הפעלת אסטרטגיות ומיומנויות חשיבהמספר פתרון הלמידה: 220032

אופן הלמידה: א-סינכרוני+ סינכרוני

שם המרצה: אתי פריאנטה, מרב אביב

55 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page