top of page

מדריכי מתמטיקה חט"ע וחט"ב

מיועד למדריכי מתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

ההשתלמות תעסוק בתוכנית הלימודים במתמטיקה חט"ב תוך למידה משולבת דיגיטל- למידה המותאמת למאה ה-21, למידה מבוססת נתונים, מפתחת את מיומנויות הלומד העצמאי ומאפשרת למידה דיפרנציאלית, הכל ברור ומותאמת אישית.


מספר פתרון הלמידה: 216140

אופן הלמידה: סינכרוני+ א סינכרוני

שם המרצה: אוסנת בורשטיין

תאריך פתיחה: נובמבר 23
Comments


bottom of page