top of page

הוראה מתקנת

הוראה מתקנת על ידי שימוש בשיטות וטכניקות הוראה מותאמות אישית לכל תלמיד ואשר מתייחסת לחוזקותיו ולחולשותיו בהיבטים אקדמיים, שכליים, רגשיים, והתנהגותיים.


אנו מציעים 3 קורסים בתחום ההוראה המתקנת:

1. קורס להוראה מתקנת בתחום הקריאה- 30 שעות

2. קורס להוראה מתקנת בתחום הכתיבה- 30 שעות

3. קורס להוראה מתקנת בתחום ההבנה- 30 שעות

שם המרצה: שני קחטה


מיועד למורים המלמדים בכיתות ה'- י"ב

* הקורס מיועד למורים שהם לא בהכרח מהחינוך המיוחד

25 צפיות0 תגובות
bottom of page