הוראה בין תחומית

ההצלחה המסחררת של הקורס קיץ הובילה אותנו לחשוב ולהבין שהצלחנו לגעת... לתת מענה לצורך שעלה מן השטח.... הוראה בין תחומית נותנת מענה למורים שרוצים לדעת איך עושים את זה נכון, איך משלבים מקצועות לימוד ויוצרים שפה אחת משותפת תוך שמירה על הקניית ידע, מיומנויות וערכים הייחודיים לכל אחד מהם.


הרשמה