top of page

כלים דיגטליים להוראה ולמידה בסביבת מייקרוסופט 365

בהשתלמות זו נעסוק בשילוב כלים מקוונים שיתופיים דיגיטליים של סביבת הענן Office365 בתהליכי הוראה

ולמידה. נתמקד בהכרות עם הכלים והטכנולוגיות הזמינות למורים ותלמידים בסביבה , נתנסה במרכיבי

אוריינות מחשב ומידע ומאפייניה במדיות שיתופיות שונות בהוראה, ובמגוון מודלים של הוראה-למידה דינמית,

ובהכרות והפעלה של מגוון כלים שיתופיים ליישום בסביבת Office365.

מרצה: טל מיכלוביץ

תאריך פתיחה: 10.11.22


הרשמה
125 צפיות0 תגובות
bottom of page