top of page

כישורי הדרכה למדריכים

פתרון הלמידה יעסוק בתחומים הבאים:

1. מודלים בהדרכה

2. תפיסת תפקיד והתמקמות

3. ניהול שיח הדרכתי: כלי הדרכה והתנסות

4. הכלת התנגדויות

5. סוגיות אתיות


מספר פתרון הלמידה למחזור ראשון: 214191

מספר פתרון הלמידה למחזור שני: 218263

אופן הלמידה: היברידי

שם המרצה: אביטל הולדנגרבר
Comments


bottom of page