top of page

בים באוויר וביבשה - השתלמות חוצה גבולות ברוח המח"ר

סוגיות מרכזיות הנדרשות למורי המח"ר בזיקה לעמיות יהודית ובתרבות יהודית - ישראלית.

התפיסה המתעדכנת של משרד החינוך הישראלי מציבה בפני מורי מקצועות המח"ר, אתגר גדול.

בצד המציאות המורכבת ממילא, בצילה של תקופה ממושכת של צבירת פערים לימודיים וחסכים רגשיים-חברתיים, מסתמן מסע חינוכי מסדר חדש. בהשתלמות זו ששמה בלבה גם את טיפוח כישורי השפה, נעמוד על ההזדמנות המזינה את האתגר, נתאמן בכלים המותאמים לעקרונות ה-SEL והלמידה הבינתחומית, ונספוג השראה במפגשים עם עמיתים מעבר לים. את כל אלה נקשור לתהליכים חוצי-יבשות ונלמד לנווט במרחביו המשתנים של העולם היהודי.

הקורס יועבר באופן מקוון ויכללו גם נציגים מן התפוצות.

* למעט יום סיור אחד מרגש במיוחד, בו ניפגש באופן פיזי. (יום ד' 21.09.22 בין השעות 15:30-18:00)


מרצות:

ד"ר נגה כוכבי, פיתוח פדגוגי עמיות יהודית, גב' ירדנה חכמי, דרמה, גב' ורד בנדיקט, מישחוק וייעוץ פדגוגי.


תאריך פתיחה: 21.09.22 - מפגש פיזי.

תאריכי מפגשים ביום א' - 31.10 / 20.11 / 11.12 / 21.01 / 12.02 / 23.02 / 19.03 / 16.04


הרשמה

444 צפיות0 תגובות
bottom of page