top of page

אשכול גנים ק. אתא- עדי הרשקוביץ

מיועד לגננות

בפתרון למידה זה נעסוק בתכנים מתוך עולם עבודת הגננת, בהכלה והשתלבות במיקוד הקשר עם הורים בגן, והתמודדות עם התנהגויות שונות ומורכבות של ילדים. זאת מתוך ברור עמדות ורגשות הגננת ביחס למצבים והתנהגויות המתרחשות בגן והעמקת יכולת ההכלה והאמפתיה של הגננת כלפי הילד ורגשותיו ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגויות תוקפניות של ילדים בגן. כמו כן הלמידה תיגע בתחום השפה, בהקשר של צמצום פערים.


מספר פתרון הלמידה: 216758

שם המרצה: עדי הרשקוביץ
Commenti


bottom of page