top of page

אשכול גנים מוצקין- ליטל שאול

מיועד לגננות.ים

חיזוק החוסן ותחושת השייכות בלמידה רגשית חברתית. תהליך חינוכי בו לומדים ומיישמים מיומנויות רגשיות וחברתיות אשר יסיעו לילד לפתח את יכולתו להבין את רגשותיו, לנהל אותם, לטפח רגישות לאחר וליצור קשרים חברתיים חיוביים הנדרשים להצלחה בכל מעגלי החיים. התכנים יהיו בהלימה לתפיסת הגן העתידי


מספר פתרון הלמידה: 216895

שם המרצה: ליטל שאול
Comments


bottom of page